Impresje


Nie pamiętam
bardzo bym chciała ale to coś na kształt dysfunkcji po
prostu nie pamiętam na pozór bo pod skórą są skojarzenia
wrażenia nie przystają do obrazu który widzę więc

Musi tu być fałsz
zakłamanie rzeczywistości poprzez subiektywny wybór
scen potwierdzających subiektywną wizję nie
obejmującą całości w której kotwiczę niepamięć07.10.2016

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz